Avsetning fra suspensjon

Status: Valid

Definition: Områder med utfelling/avsetning av leir- og siltpartikler (slam) fra vannmassene. Avsetning av partikler i sandfraksjonen kan forekomme. Avsetningsmiljø med meget svake bunnstrømmer eller stillestående bunnvann, ofte i dype bassenger.

Updated: 19.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 1