Search register

Prosjekthensikt

Formålet med kartleggingsarbeidet dataene har sitt opphav i. 

Updated: 24/04/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 2 of 2 hits

Codelist

Kartlegging av skjellsandressurser
kartleggingSkjellsandRessurser

Valid

Modellering av naturtype
naturtypeModellering

Valid

Showing 1 - 2 of 2 hits