Stort sett fraværende

Status: Valid

Definition: Områder der det stort sett aldri finnes marin leire

Updated: 24.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 6