Search register

MuligMarinLeire

Mulighet for marin leire Merknad: bør kun benyttes under/ved marin grense for arealer som er kartlagt i N50 eller bedre 

Updated: 24/04/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 7 of 7 hits

Codelist

Ikke angitt
0

Valid

Områder der det sjeldent kan finnes marin leire
5

Valid

Områder der det noen ganger kan finnes marin leire
4

Valid

Områder der det ofte kan finnes marin leire
3

Valid

Områder der det stort sett aldri finnes marin leire
6

Valid

Områder der det svært ofte kan finnes marin leire
1

Valid

Områder der det svært ofte kan finnes marin leire, men usammenhengende/tynt over berggrunnen
2

Valid

Showing 1 - 7 of 7 hits