marin abrasjon

Status: Valid

Definition: MG bedømt ut fra høyde på spor etter marin abrasjon

Updated: 03.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 3