observert marin grense (m.o.h.)

Status: Valid

Definition: MG, angir det høyeste havnivået under/etter isavsmeltningen. På steder hvor den lar seg bestemme nøyaktig, blir høyden oppgitt i m.o.h.

Updated: 03.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 601