Search register

MarinGrenseRegType

Høyeste havnivå etter siste istid 

Updated: 03/05/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 2 of 2 hits

Codelist

MG, angir det høyeste havnivået under/etter isavsmeltningen. På steder hvor den lar seg bestemme nøyaktig, blir høyden oppgitt i m.o.h.
601

Valid

Teoretisk marin grense (m.o.h.)
600

Valid

Showing 1 - 2 of 2 hits