Overflate sterkt påvirket av frostprosesser

Status: Valid

Definition: Overflate sterkt påvirket av frostprosesser

Updated: 25.06.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 406