Search register

LosmOverflateType

Løsmasseoverflaten er påvirket av sekundære prosesser som for eksempel vær og vind 

Updated: 25/06/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 3 of 3 hits

Codelist

Høyt blokkinnhold i overflaten
402

Valid

Overflate sterkt påvirket av frostprosesser
406

Valid

Utvasket overflatelag, underliggende masse er mer finkornig
407

Valid

Showing 1 - 3 of 3 hits