Search register

LosmKornstorrelse

Angivelse av arealer (på land) med lik kornstørrelsessammensetning. Kornfordeling baseres på feltobservasjoner Merknad: Se tabell i kap. Definisjoner og forkortelser 

Updated: 25/06/2024
Status: Submitted
Showing 1 - 13 of 13 hits

Codelist

Dominerende kornstørrelse innen en flate
51

Valid

Dominerende kornstørrelse innen en flate
31

Valid

Dominerende kornstørrelse innen en flate
32

Valid

Dominerende kornstørrelse innen en flate
0

Valid

Dominerende kornstørrelse innen en flate
1

Valid

Dominerende kornstørrelse innen en flate
2

Valid

Dominerende kornstørrelse innen en flate
99

Valid

Dominerende kornstørrelse innen en flate
21

Valid

Dominerende kornstørrelse innen en flate
22

Valid

Dominerende kornstørrelse innen en flate
11

Valid

Dominerende kornstørrelse innen en flate
12

Valid

Dominerende kornstørrelse innen en flate
41

Valid

Dominerende kornstørrelse innen en flate
42

Valid

Showing 1 - 13 of 13 hits