Vindavsetning (Eolisk avsetning)

Status: Valid

Definition: Godt sortert sand og grov silt, transportert og avsatt av vind. Ofte kalt flygesand.

Updated: 15.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 60