Flomavsetning fra bresjøtapping, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen

Status: Valid

Definition: Materiale transportert og avsatt av vann ved katastrofal tapping av bresjø. Tykkelse mindre enn 0,5 m.

Updated: 15.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 55