Flomavsetning fra bresjøtapping, uspesifisert

Status: Valid

Definition: Brukes for spesielle sedimenter avsatt ved plutselig uttapning av bresjøer.

Updated: 15.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 53