Bresjø-/brekammer- og innsjøavsetning (Glasilakustrin og lakustrin avsetning)

Status: Valid

Definition: Brukt der de to avsetningstypene bresjø-/brekammer- og innsjøavsetning ikke separeres.

Updated: 15.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 36