Innsjøavsetning (Lakustrin avsetning)

Status: Valid

Definition: Sortert, ofte finkornet og organisk-rikt materiale avsatt i innsjø.

Updated: 15.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 35