Snø- og steinsprangavsetning, usammenhengende eller tynt dekke

Status: Valid

Definition: Materiale transportert og avsatt av snøskred og steinsprang. Sorteringsgraden er varierende i avsetningen.

Updated: 15.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 318