Breelv- og bresjø-/brekammeravsetning (Glasifluvial og glasilakustrin avsetning)

Status: Valid

Definition: Materiale avsatt av breelv eller i bredemte sjøer eller brekammer. Det er ikke skilt mellom breelv- og bresjø-/kammeravsetninger.

Updated: 15.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 31