Leirskredavsetning, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen

Status: Valid

Definition: Avsetning som dannes når leirholdige sedimenter løsner og glir ut.

Updated: 15.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 304