Uspesifisert marin avsetning (maringeologi)

Status: Valid

Definition: Marin avsetning med ukjent opprinnelse.

Updated: 15.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 250