Morene med tynt dekke av finkornige sedimenter (maringeologi)

Status: Valid

Definition: Morene med tynt dekke (mindre enn 1-2 m) av finkornige sedimenter.

Updated: 15.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 231