Karbonatskorpe (maringeologi)

Status: Valid

Definition: Forekomster av karbonatsementerte sedimenter som danner opp til flere desimeter tykke skorper på havbunnen.

Updated: 15.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 220