Glasifluvial deltaavsetning (maringeologi)

Status: Valid

Definition: Sedimenter transportert av breelver og avsatt i hav, bresjø eller innsjø.

Updated: 15.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 205