Harde sedimenter eller sedimentære bergarter (maringeologi)

Status: Valid

Definition: Blotning av konsoliderte sedimenter eller sedimentære bergarter på havbunnen.

Updated: 15.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 150