Bart fjell/fjell med usammenhengende eller tynt løsmassedekke

Status: Valid

Definition: Brukes på oversiktskart der bart fjell slås sammen med alle typer tynt eller usammenhengende løsmassedekke.

Updated: 15.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 140