Deformert fjell

Status: Valid

Definition: Oppsprukket/deformert fjell, og den primære fjelloverflata kan ikke lenger spores.

Updated: 15.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 136