Usammenhengende eller tynt løsmassedekke over berggrunnen, flere løsmassetyper, uspesifisert

Status: Valid

Definition: Forskjellige sedimenter som danner et tynt eller usammenhengende dekke over berggrunnen. Denne betegnelsen brukes bare når en ikke velger å skille mellom ulike typer av løsmasser.

Updated: 15.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 101