Dyphavsslette

Status: Valid

Definition: Havbunnen i dyphavet nedenfor/under kontinentalskråningen. Dyphavsslette definert her inkluderer både dyphavsslette og kontinentalstigning. Relativt relieff er lavt (<50 m/km2).

Updated: 19.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 41