Nedskåret fjord

Status: Valid

Definition: Dyp fjord (vanndyp >200 m) med fjordsider som stiger mer enn 200 m over havnivå. Fjordsidene er relativt bratte (>15º, lokalt finnes flog og stup) i det meste av nedskjæringens (fjorddalens) lengde. Fjorder av denne type har vanligvis en markert terskel.

Updated: 19.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 33