Åpen fjord

Status: Valid

Definition: Bred fjord med moderat dybde (vanndyp <200 m) og fjordsider som stiger mindre enn 200 m over havnivå. Fjordsidene er relativt slake (10º til 15º).

Updated: 19.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 32