Marin dal

Status: Valid

Definition: Dal som gjennomskjærer kontinentalsokkelen og strandflaten med dyp >200 m og bredde >1 km.

Updated: 19.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 31