Haug

Status: Valid

Definition: Forhøyning av uspesifisert opprinnelse

Updated: 15.03.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 909