Pockmark, langstrakt

Status: Valid

Definition: Oval fordypning på sjøbunnen som skyldes gassutsiving eller væskeutsiving.

Updated: 15.03.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 902