Pockmark, sirkulær

Status: Valid

Definition: Sirkulær fordypning på sjøbunnen som skyldes gassutsiving eller væskeutsiving.

Updated: 15.03.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 901