Sigejordstunge (solifluksjonstunge)

Status: Valid

Definition: Tungeform i en skrånende overflate. Formen har oppstått på grunn av jordsig og buer ned skråningen.

Updated: 15.03.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 324