Tuemark

Status: Valid

Definition: Område sterkt preget av tuedannelse i overflaten. Kan være knyttet til frostaktivitet, gjerne i kombinasjon med våtmark.

Updated: 15.03.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 321