Jettegryte

Status: Valid

Definition: Skålformet fordypning i fjelloverflaten, som regel med større dybde enn bredde. Dannet over tid ved erosjon i fjell på grunn av at stein eller grus settes i roterende bevegelse av strømmende vann. De fleste større jettegryter knyttes til smeltevann under siste istid, men prosessen er også aktiv i dag. Symbolet kan representere enkeltformer eller et område med mange former.

Updated: 15.03.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 312