P-former i fjelloverflaten

Status: Valid

Definition: P-form betyr plastisk form og viser til breisens egenskaper under dannelse av slike erosjonsformer i fast fjell. P-former er antatt erodert av is og vann under høyt trykk. Symbolet kan representere enkeltformer eller et område med mange former.

Updated: 15.03.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 311