Liten utglidning

Status: Valid

Definition: Løsnekant etter skred i løsmasser. Kan også symboliseres med linjesymbolet «skredkant», avhengig av detaljgrad ved kartlegging.

Updated: 15.03.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 307