Haug og ryggformet overflate

Status: Valid

Definition: Område karakterisert av mindre hauger og tilfeldig orienterte, korte rygger. Symbolet representerer kun former og er ikke knyttet til spesifikk dannelsesprosess. Symbolet brukes ofte i områder preget av dødisformer

Updated: 15.03.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 305