Grop dannet av isfjell

Status: Valid

Definition: Forsenkning dannet ved at et grunnstøtt isfjell ble liggende i ro. Tidligere også kalt synkegrop.

Updated: 15.03.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 243