Rygg

Status: Valid

Definition: Tydelig ryggform i løsmasser. Brukes i målestokk 1:250.000 eller mindre.

Updated: 15.03.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 242