Dødisgrop

Status: Valid

Definition: Tydelig forsenkning i løsmasser dannet ved smelting av begravde isbrerester. Også kalt grytehull. Kan også symboliseres med linjesymbol, avhengig av detaljgrad ved kartlegging.

Updated: 15.03.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 241