Kame (haugformet breelvavsetning)

Status: Valid

Definition: Haug av breelvmateriale, opprinnelig avsatt i et hulrom i en bre. Kan ha terrasseform hvis materialet ble avsatt langs en iskant.

Updated: 15.03.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 234