Rundsva, observasjonspunktet i pilspissen

Status: Valid

Definition: Glattskurt, avlang overflateform i fast fjell, dannet ved erosjon under is. Asymmetrisk form orientert parallelt med isbevegelsesretningen, med slak, blankskurt støtside og bratt, kantete leside. Også kalt hvalskrottfjell.

Updated: 15.03.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 233