Parabelriss, isbevegelse mot observasjonspunktet

Status: Valid

Definition: Sprekkemønster på en jevnt skrånende bergoverflate. Sprekkene danner buer som konkave i isbevegelsesretningen.

Updated: 15.03.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 232