Sigdbrudd, isbevegelse mot observasjonspunktet

Status: Valid

Definition: Bueformet bruddmerke på isskurt bergoverflate. Buen er konveks i isbevegelsesretningen.

Updated: 15.03.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 231