Steinorientering, økende antall haker med økende relativ alder (relativ alder 2)

Status: Valid

Definition: Nest yngste isbevegelsesretning

Updated: 15.03.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 225