Steinorientering i morene, to mulige isbevegelsesretninger

Status: Valid

Definition: Dominerende retningsorientering av avlange steiner innenfor klart avgrensede stratigrafiske enheter indikerer tidligere isbevegelsesretning. To mulige retninger er indikert.

Updated: 15.03.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 222