Isskuringsstriper, relativ alder ikke fastlagt

Status: Valid

Definition: Furer i fjelloverflaten. Furene ble dannet under en isbre og er orientert parallelt med tidligere isbevegelsesretning. Aldersrelasjon ukjent. Isbevegelse mot observasjonspunktet.

Updated: 15.03.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 213