Isskuringsstriper, to mulige isbevegelsesretninger

Status: Valid

Definition: Furer i fjelloverflaten. Furene ble dannet under en isbre og er orientert parallelt med tidligere isbevegelsesretning. Furene representerer to mulige isbevegelsesretninger.

Updated: 15.03.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geological Survey of Norway

Code value: 212